άτιτλο

άτιτλο

Υλικά: Χρώματα Λαδιού, Λινός Καμβάς
Διαστάσεις: ~ 180 x 155 cm
Χρονολογία: 2017