ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 190x180 cm
Χρονολογία: 2019