ΑΝΑΣΑ

ΑΝΑΣΑ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 79.50x120 cm
Χρονολογία: 2018