ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ

ΑΥΘΥΠΟΒΟΛΗ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 199x250 cm
Χρονολογία: 2019