ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 4

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 4

Υλικά: ΧΑΡΤΙ, Χρώματα Λαδιού
Χρονολογία: 2016