ΕΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 200x180 cm
Χρονολογία: 2019