ΙΣΧΥΣ

ΙΣΧΥΣ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 198x180 cm
Χρονολογία: 2019