Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 180x155 cm
Χρονολογία: 2019