ΤΗΓΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

ΤΗΓΜΕΝΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 180x230 cm
Χρονολογία: 2019