ΧΟΑΝΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΧΟΑΝΗ ΜΝΗΜΗΣ

Υλικά: Λινός Καμβάς, Χρώματα Λαδιού
Διαστάσεις: 180x155 cm
Χρονολογία: 2019