άτιτλο

άτιτλο

Υλικά: ΚΑΝΒΑΣ, ΑΚΡΥΛΙΚΑ
Χρονολογία: 2017