ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 15

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 15

Υλικά: ΧΑΡΤΙ FABRIANO, ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ
Χρονολογία: 2015