ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 16

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 16

Υλικά: ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΕΛΑΝΙΑ
Χρονολογία: 2016