ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΝΑΝΙ

ΤΟ ΣΥΝΤΡΙΝΑΝΙ

Υλικά: ΧΑΡΤΙ FABRIANO, ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ
Χρονολογία: 2015