ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 1

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 1

Υλικά: ΧΑΡΤΙ, ΠΑΣΤΕΛ
Χρονολογία: 2016