ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 19

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 19

Υλικά: ΧΑΡΤΙ FABRIANO, ΚΑΡΒΟΥΝΟ
Χρονολογία: 2019