ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 3

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 3

Υλικά: ΧΑΡΤΙ, ΚΑΡΒΟΥΝΟ
Χρονολογία: 2016