ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 6

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 6

Υλικά: ΧΑΡΤΙ, ΠΑΣΤΕΛ
Χρονολογία: 2016