ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 7

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 7

Υλικά: ΧΑΡΤΙ, ΠΑΣΤΕΛ
Χρονολογία: 2016