έργα | σχέδια

ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

ΑΥΤΟΠΟΡΤΡΕΤΟ

Υλικά: Κάρβουνο
Χρονολογία: 2016