έργα | χαρακτικά έργα

NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ, ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ, ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ, ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
ΒΡΟΓΧΟΣ

ΒΡΟΓΧΟΣ

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
TENOR

TENOR

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
GRIDS II

GRIDS II

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
GRIDS

GRIDS

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
INSIDE-OUT

INSIDE-OUT

Υλικά: ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ, ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Χρονολογία: 2018
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ, ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρονολογία: 2017
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: VERNI MOUR
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΜΕΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: SUGAR TECHNIGUE
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: SUGAR TECHNIGUE
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: VERNI MOUR
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: VERNI MOUR
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Χρονολογία: 2016
NO TITLE

NO TITLE

Υλικά: ΟΞΥΓΡΑΦΙΑ, ΑΚΟΥΑΤΙΝΤΑ
Χρονολογία: 2015