ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 ΣΚΕΤΒΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 ΣΚΕΤΒΕ

Εγκαίνια: Δευτέρα 25/11/2019, 20:30
Διάρκεια: 25/11/2019 - 15/12/2019
Τοποθεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης – Lycée